Reklameskilte er en af de ældste former for marketing. Selv om det bliver svært nøjagtigt at beskrive hvornår ideen om en sådan mærkning blev født, så kan man formode at der skete samtidigt med at man begyndte at sælge varer og tjenesteydelser. Reklameskilte er nemlig den enkleste kilde til viden om hvilken virksomhed der drives på adressen og hvad der sælges. Et grafisk tegn, logo, adresse eller slogan – muligheden for at anvende skiltet begrænses kun af fantasien og vores kunders behov. Hvad bør man imidlertid altid huske på, når man beslutter sig for et butiks- eller firmaskilt?

Skiltets grundlæggende rolle er at formidle information. Man bør derfor stille sig selv spørgsmålet, hvad vores potentielle kundes forventninger er til skiltet? Det kan kræve en smule anstrengelser at komme til sagens kerne, men det er værd at forsøge. Blandt mængderne af reklamebudskaber begynder detaljer at spille en mere betydelig rolle, herunder selve reklamens konstruktion.

Reklameskilte udfylder herudover en funktion af udendørs visitkort. Såfremt I ønsker at stikke ud blandt konkurrenterne, trænge ind i kundernes bevidsthed, så er det værd at satse på et originalt design og en sammenhængende meddelelse. Det er selvfølgelig ikke kun indholdet, men også formen, der er afgørende; i praksis henregner man et butiksskilt til en tavle, som befinder sig ved firmaets hovedsæde eller ved indgangsdøren.

Det hele afhænger af størrelsen. Vi har en enorm kilde af materialer til vores rådighed - PCV, plexiglas, aluminiumsplader, kunststof. Monteringen af reklameskiltet er ikke mindre vigtigt. Et skilt det er perfekt designet og udført kan ødelægge førstehåndsindtrykket, hvis der er skævt ophængt; og det er oftest førstehåndsindtrykket der er det vigtigste. Stilfulde skruer, elegante greb eller en god limkvalitet er utvivlsomt med til at forme helhedsindtrykket. Reklame – herunder reklameskilte – må ikke være en kilde til kompleks information om produkter/ serviceydelser. Den skal skabe interesse og give positive følelser, som giver associationer til andre forhold.

Det er reklame, når den er mest effektiv.

På Reklamefabrikken tilbyder vi komplekse ydelser indenfor mærkning af kontorer, butikker og virksomheder. Vi sikrer en høj kvalitet, og er åbne for kundens behov. I vore dage er skilte eller reklamebannere ikke blot en kanel til envejsformidling af tør viden - fra afsender til modtager. En sådan forståelse af reklamebudskaber er direkte forkert, og kan føre til ineffektive marketingtiltag. Kravene og hurtigt informations-flow kræver en vis interaktivitet. Ofte er returmeddelelsen af afgørende betydning. Investeringen i et reklameskilt kan nemlig hurtigt komme tilbage med renter i form af genkendelighed og renomme. Vi vil være glade for at hjælpe jer med at forstå de gensidigt sammenvævede faktorer, og vi er i stand til at give professionel rådgivning om den korrekte reklamemeddelelse.Kunder

Copyright Reklame Fabrikken. Powered by GreenDrago.