Reklamemaster, visuel reklame på master

Visuel reklame er et særdeles bredt begreb, bag hvilket der gemmer sig en række spændende og varierede salgsfremmende tiltag. Den opfylder også alle kriterier for betegnelsen ”ideel”. Hvorfor? For det første er den synlig og vedvarende: den tiltrækker kundens opmærksomhed, og ”arbejder”, for hovedformålet er netop: samle og koncentrere interessen. Den gennemfører sit mål ved anvendelsen af hele spekteret af psykologiske indtryk, hvoraf de stærkest virkende er farve, originalt design og design. Takket være disse har de en fabelagtig evne til at vække associationer, uden hvilke vi ikke kan tale om en effektiv meddelelse. Alle disse elementer gør det muligt for virksomheden at skabe et unikt "visitkort". Visuel reklame er utvivlsomt den mest effektive måde man kan anvende for at promovere virksomheden; den kan tage forskellige former, men hovedopgaven er at være effektiv i sin markedsføring. Visuel reklame kan opdeles i indendørs og udendørs reklame, og alt afhænger af hvordan vi ønsker at installere den, og hvordan vi definerer formålet.

På grund af sin store størrelse anvendes udendørs reklame hyppigst på åbne overflader med offentlig adgang. En sådan anvendelse kræver en stabil konstruktion og korrekt sikring mod uheldige vejrforhold. Det hænder at indholdet af en sådan reklame er begrænset, og fx. Udtrykkes med et enkelt ord – firmanavnet eller logoet (det sker eksempel på nogle reklamesøjler). Og det er ofte tilstrækkeligt for at associere det pågældende produkt med et konkret varemærke. En uomtvistelig fordel ved denne form for reklame er dens udbredelse, fordi den netop ofte når til mennesker som ikke modtager andre reklamemeddelelser (fx overbragt gennem radio eller tv). En sådan visuel reklame kan have forskellige former, dvs. billboards, storformattryk, baggrundsbelyste bogstaver eller reklamepaneler. Indendørs reklame eksponeres derimod normalt på selvstændige bærekonstruktioner, og opfylder ofte et informationsbehov. De egner sig ideelt til indkøbsområder, udstillinger eller butikker (og optræder fx som 3D bogstaver, reklamepaneler eller neon). Ofte ses de som et supplement til udendørs reklame. Hvilke betingelser skal opfyldes for at skabe effektiv visuel reklame? Denne form for promovering frister ved hjælp af grafik. Alle faktorer skal derfor virke på synsmodtagelsen – fortrykke med farver, overbevisende slogan, man skal glæde sig over perspektivet i at komme til at besidde den reklamerede genstand eller ydelse – hvis dette sker kan vi risikere den påstand at reklamen ”taler til modtageren”. Over 70% af alle mennesker er synsdominerede – personer hvis primære receptor er synet, og vi kan således være sikre på at vores tilbud når ud til et meget stort antal modtagere, hvor det forbliver længe i deres tanker, hvilket giver os målbare fordele.

Reklamesøjler er en form for udendørs reklame som anvendes i betydeligt omfang, og som igennem mange år har ligget blandt de mest populære reklameformer. De viser potentielle kunder vejen til firmaets udsalgssted, og informerer om virksomhedens aktiviteter. Hovedformålet er at nå til så mange modtagere som muligt, og det er derfor nemt at forstå deres anbringelse. Man finder dem primært på hovedfærdselsårer, motorveje og midt i byerne. Omfanget af reklamesøjlerne er som regel betydeligt, for de skal klart kunne opfanges af forbipasserende. De er derfor sjældent oplyste.

Reklamesøjlernes konstruktion er normalt baseret på et aluminiums- eller stålstativ, hvorpå der anbringes en konstruktion af aluminium eller kunststof. På en sådan fremstillet profil anbringes reklamebudskabet i alle mulige formater. Det er oftest et logo, telefon- eller adresseoplysninger eller en profil af den pågældende branche. Søjler kan være belyste eller uden belysning, og de kan monteres på praktisk taget ethvert område foran bygninger. Det er blot nogle af de egenskaber som gør, at de er udsat for en så massiv interesse. Afhængigt af den funktion de skal udfylde udskiller vi forskellige typer søjler, b.la. informationssøjler, retningsanvisning eller prisinformation.Kunder

Copyright Reklame Fabrikken. Powered by GreenDrago.